POLA B.A Grandlux II Aura Shine Box

โพลา บี.เอ แกรนเดอลักซ์ II ออร่า ไชน์ บ็อกซ์

ตัวจริง 28,000 บาท / หรือ รีฟิล 27,000 บาท

ชุดเซ็ท ประกอบด้วย

- บี.เอ แกรนเดอลักซ์ II ตัวจริง หรือ รีฟิล 50 กรัม

- บี.เอ แกรนเดอลักซ์ มาส์ค 24 มล. (4แผ่น)

- บี.เอ บอดี้ ครีม 200 กรัม (1ชิ้น)

- บี.เอ บอดี้ พาวเดอร์ 20 กรัม (1 ชิ้น

Made in Japan