นโยบายการใช้งาน

ข้อที่ 1

Pola Mind มีนโยบายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ระบุในขั้นตอนการสั่งซื้อ หรือลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์

หรือข้อมูลที่กรอกผ่านแบบฟอร์มอื่น ๆที่อยู่บนเว็บไซต์ www.pola-mind.com ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ

จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่ผู้อื่นโดยเด็ดขาด

ข้อที่ 2

สำหรับข้อมูลของลูกค้า เช่น อีเมลล์ และหมายเลขโทรศัพท์ Pola Mind จะใช้ข้อมูลนี้ในกรณีตอบกลับการสั่งซื้อ

หรือแจ้งปัญหาที่สำคัญเท่านั้น การแจ้งโปรโมชั่นสินค้าต่าง ๆจะทำการประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์

และผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ค และอื่นๆที่ระบุอยู่บนหน้าเว็บไซต์ www.pola-mind.com

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารจากเราสามารถเลือกช่องทางที่ท่านสะดวกได้จาก บริการที่แจ้งบนหน้าเว็บได้ทันที

ข้อที่ 3

Pola Mind จะทำการเก็บข้อมูลการซื้อขายของลูกค้าที่ซื้อผ่านหน้าเว็บไว้เป็นข้อมูล อ้างอิงตามระยะเวลาอันสมควร

โดยไม่น้อยกว่าอายุการรับประกันสินค้า เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขาย การรับประกันสินค้า

และเพื่อสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

ข้อที่ 4

ทั้งนี้ Pola Mind ได้มีการสำรองข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ไว้อยู่เสมอ กรณีที่ข้อมูลลูกค้าสูญหายอันเกิดจากการทำงาน

ที่ผิดพลาดของเซิฟเวอร์หรือจากความผิดปกติของระบบ ถือเป็นเรื่องสุดวิสัย หากข้อมูลที่สูญหายมีผลต่อลูกค้า

ทางเว็บมีนโยบายในการชดเชยสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าตามความเหมาะสมโดยอ้างอิงจากหลักฐานการสั่งซื้อ