ความเป็นมาของโพลา แบรนด์ที่เริ่มต้นจาก...ความรัก

เริ่มเมื่อปี 1929 โดยผู้ก่อตั้งแบรนด์โพลา คุณชิโนบุ ซูซูกิ ได้คิดค้น

และผลิต "ครีม" เพื่อภรรยาอันเป็นที่รักที่ต้องตรากตรำทำงานหนักจน

มือเธอหยาบกร้าน และ "ครีม" ที่เป็นจุดเริ่มต้นในวันนั้น ทำให้เกิดเป็น

เครื่องสำอางโพลาในทุกวันนี้ "ความต้องการที่จะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุด

พร้อมทั้งอยากจะดูแลคนหนึ่งคนให้ดีที่สุด"

      ผลลัพธ์ด้านการต่อต้านริ้วรอยที่สมบูรณ์แบบ

เรามุ่งเน้นที่จะเป็นที่หนึ่งแบรนด์แครื่องสำอางที่เข้าใจผิวได้ดีที่สุด

และพิถีพิถันในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการต่อต้านริ้วรอยให้ผลลัพธ์

อย่างแท้จริง

   โพลาพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผิวที่เป็นเอกลักษณ์จากฐานข้อมูลผิว

มากกว่า 14 ล้านตัวอย่างผิว ซึ่งฐานข้อมูลที่นำมาใช้พัฒนาและคิดค้น

"ทฤษฎี ไบโอ แอคทีฟ" ที่ส่งตรงความชุ่มชื้นสู่แต่ละเซลล์ผิวดุจการชุบ

ชีวิตผิวตั้งแต่ชั้นเซลล์พื้นฐาน ซึ่งนับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่อต้านความ

ร่วงโรยที่สมบูรณ์ที่สุด

  ไม่เพียงเท่านั้น โพลายังให้ความสำคัญกับการดูแลปรนนิบัติผิวที่เกิด

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะบุคคลเพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจน

   การจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดควบคู่ไปกับวิธีการดูแลปรนนิบัติผิวเฉพาะ

บุคคลอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าแต่ละท่าน เป็นสิ่งที่เรายึดปฏิบัติมาตั้งแต่

เมื่อเริ่มก่อตั้งแบรนด์ โพลา เมื่อปี 1929

                                                             * As of Oct. 2013