วิธีใช้เครื่องสำอางอย่างถูกวิธี

  ความปรารถนาหนึ่งของพวกเราชาวโพลา คือการที่ลูกค้าสามารถใช้เครื่องสำอางอย่างถูกวิธี

เพื่อให้ผิวพรรณที่สวยงามขึ้น ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องให้คำแนะนำแก่ลูกค้า

เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการใช้เครื่องสำอางอย่างถูกต้อง รวมถึงสิ่งที่ควรระวังในการใช้ไว้ด้วย

  1. อ่านข้อควรระวังในการใช้ที่บรรจุภัณฑ์ และกล่องบรรจุภัณฑ์ให้เข้าใจ

ก่อนที่จะเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทสเปรย์ฉีด ควรอ่านวิธีการใช้ให้เข้าใจอย่างละเอียด

  2. ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีอาการผิดปกติ

รอยแผล โรคผิวหนัังที่มีอาการคัน หรือบวมแดง เนื่องจากอาจทำให้เกิดอาการผิดปรกติมากยิ่งขึ้นได้

  3. ควรทำความสะอาดนิ้วมือ พัฟฟ์ และแปรงก่อนการใช้งาน

หากใช้งานทั้ง ๆ ที่ยังสกปรกอยู่ อาจทำให้เนื้อผลิตภัณฑ์ปนเปื้อน เปลี่ยนกลิ่น และเสื่อมคุณภาพได้

  4. ไม่เทคืนผลิตภัณฑ์กลับเข้าภาชนะบรรจุ ควรปิดฝาให้สนิทหลังการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ที่เทออกมาใส่มือ หรือสำลีแล้วครั้งหนึ่งไม่ควรเทกลับคืนเข้าภาชนะบรรจุอีก เนื่องจากอาจมีเชื้อโรคปะปนเข้าไป ทำให้กลิ่นเปลี่ยน หรือผลิตภัณฑ์ภายในเสื่อมคุณภาพลงได้

  5. ระวังอย่าให้เข้าตา

หากเข้าตา ไม่ควรขยี้ ให้กระพริบตาหลาย ๆ ครั้งในน้ำอุ่น แล้วล้างออกโดยทันที

  6. เลื่อกสถานที่จัดวางผลิตภัณฑ์

ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง หรือที่ที่มีอุณหภูมิสูงจัด เช่น วางทิ้งไว้ในรถ หรือช่องแช่แข็งของตู้เย็น เนื่องจากสี หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภายในอาจมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงรูปร่างของบรรจุภัณฑ์ก็อาจผิดรูปไปได้ และควรเก็บรักษาให้ห่างจากมือเด็ก

  7. ไม่ใช้เครื่องสำอางที่เก่าแล้ว

ถึงแม้จะยังไม่ได้เปิดใช้ ก็ไม่ควรปล่อยไว้เกิน 3 ปี และไม่ควรใช้เครื่องสำอางที่เก่า จำไม่ได้ว่าซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่ (กลุ่มสกินแคร์ ไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 3 ปี, กลุ่มเมคอัพ-ฟราแกรนซ์ ไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 5 ปี และเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม ตามรายละเอียดข้อ 6)

  8. ระวังให้ห่างจากไฟ

เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อยู่มาก (เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทสเปรย์ฉีด แฮร์โทนิค โอเดอโคโลญจน์ เป็นต้น) ไม่ควรวางไว้ในที่ที่ใกล้กับไฟ เพราะอาจเกิดอันตรายได้

  9. ไม่ควรใช้น้ำหอม หรือโอเดอโคโลญจน์กับผิวบริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง

เนื่องจากหากผิวบริเวณนั้นถูกแสงแดด อาจเกิดผื่น หรือรอยด่างขึ้นได้ และควรหลีกเลี่ยงการใส่น้ำหอม หรือโอเดอโคโลญจน์ที่เสื้อผ้าโดยตรง เพราะจะเปลือเป็นรอยด่างด้วยเช่นกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก Pola Thailand

ขอบคุณรูปจาก Pola Japan

Pola-mind เรียบเรียง